Inredningsarkitekt i Stockholm - ny planlösning och renovering | Covet

08 533 37 800 - hello@covet.se

Design

Våra inredningsarkitekter tar fram kreativa förslag på planlösningsändringar, förvaringslösningar, platsbyggda möbler och inredningsförslag.

Process

Uppmätning

Ansvarig inredningsarkitekt besöker platsen för projektet och gör dokumentation och uppmätning.

Presentation

Under ett kreativt möte presenterar våra inredningsarkitekter sitt designförslag genom tekniska 2D-ritningar, skalenlig 3D-modell samt fysiska materialprover.

Djupintervju

Frågor kring era önskemål för projektet samt möjlighet att titta på material och inspirationsbilder för att hitta en gemensam vision. Vi går igenom projektet tillsammans och diskuterar budget samt övriga frågor och funderingar som behöver besvaras innan vi kan börja arbeta.

Justeringar

Efter presentationen har du möjlighet att göra justeringar i underlaget. Projektet omfattar som regel en justeringsrunda.

Läs mer

Boka ett första möte med oss

Upphandling

Vi sköter upphandlingen och låter konkurrerande byggföretag offerera på projektet. Därefter hjälper vi dig att välja lämplig projektpartner.

Process

Byggoffert

Vi har ett stort nätverk av erfarna och certifierade hantverkare och bjuder in två konkurrerande byggföretag för att offerera på projektet. Du får träffa byggledare från respektive företag på platsen för projektet. Inom två veckor skickas offerter med priser och tidsuppskattning för möjlig byggstart. Detta presenteras vid telefonmöte eller på Covets kontor.

Val av byggföretag

Därefter väljer du, med stöd av oss, vilket byggföretag du vill gå vidare med. Här sker en förhandlingsprocess där vi diskuterar olika idéer och lösningar med de båda byggföretagen för att hitta rätt projektpartner till rätt pris. Det kan också krävas att Covet hjälper dig att hitta nya praktiska lösningar kring själva byggnationen samt alternativa produkter.

Läs mer

Boka ett första möte med oss

Inköp

Vi hjälper dig att samordna och genomföra samtliga inköp till projektet samt koordinera leveranser.

Process

Order

Vi sköter transaktioner och kommunikation med leverantörerna och genomför beställningar enligt inköpsfaktura.

Leverans

Vårt team koordinerar leveranser för samtliga inköp. Ofta använder vi vårt externa lager under byggets gång, alternativt lagras produkterna hos kunden.

Läs mer

Boka ett första möte med oss

Bygg

Vi projektleder hela byggprocessen och leder ditt byggteam igenom projektets alla faser.

Process

Startmöte

1-2 veckor innan byggstart sker startmötet hos Covet tillsammans med kund och byggledare där designen, offerten och handlingsplanen med inkluderad tidsplan presenteras, diskuteras och godkänns utifrån en gemensam målbild.

Mittenmöte

Genomförs på Covets kontor för att stämma av hur byggnationen fortskrider. Under mötet närvarar kund, byggledare samt ansvarig från Covet.

Byggstartmöte

Samtliga involverade aktörer ses på byggplatsen för projektgenomgång och klargörande av förhållningsregler i fastigheten. Eventuella frågor avhandlas, möten, leveranser samt handlingsplan bekräftas.

Besiktning

Covet genomför en besiktning tillsammans med byggledare och kund. Ett protokoll uppförs med justeringar samt tidsplan för åtgärderna.

Byggmöten

Veckovis enligt tidsplan. Kund kan delta om så önskas. Vi för en kontinuerlig dialog med kunden och informerar veckovis, via mail och i samband med byggmöten, hur projektet framskrider.

Slutbesiktning

När byggföretaget genomfört justeringarna hålls en slutbesiktning där kunden och Covet åter träffar byggledaren och säkerställer att alla åtgärder är genomförda med gott resultat.

Läs mer

Boka ett första möte med oss