POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR) 
Detta gäller för kunder på Covet
                           
Vad används uppgifterna till:
Covet använder personuppgifter till kunder för att, under aktivt projekt, kunna hålla kontakt med desamma.

Vilka uppgifter samlar Covet om sina kunder:
Namn, postadress, mailadress, telefonnummer och om nödvändigt även personnummer. Kundens personuppgifter delas enbart mellan anställda på Covet samt inblandade leverantörer.

Tidsgräns för borttagning:
Covet lagrar kundinformation i 7 år efter avslutat projekt.
Covet raderar mailhistorik efter 10 år.

Annat land eller annan organisation:
Covet sparar samtliga filer genom Dropbox (USA).
Covet överför information om kunder till, av kunden, godkända samarbetspartners såsom exempelvis vald hantverkarfirma.


Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@covet.se