Interior concept, brf Bällstaån HSB

Projektdetaljer