Lägenhet Döbelnsgatan


Uppdragsgivare: Privat kund
Uppdragsår: 2016

Uppdrag: Covet fick i uppdrag att ta fram en ny planlösning där ytterligare ett badrum adderades i lägenheten. Uppdraget innehöll även förslag på ytskikt och material samt planering kring förvaring för hela lägenheten. Befintliga stommar till köket behölls men färgsättning och material ändrades i linjer med övriga val. Covet tog även fram ett komplett inredningsförslag för hela lägenheten med förslag på möbler, textil samt belysning. Covet ansvarade även för upphandling av byggnation, inköp av möbler samt projektering av byggnationen. 

Foto: Fastighetsbyrån


planlösning stockholm döbelnsgatan
renovering stockholm döbelnsgatan

renovering stockholm döbelnsgatan 2
renovering stockholm döbelnsgatan 4
renovering stockholm döbelnsgatan 7
renovering stockholm döbelnsgatan 9
renovering stockholm döbelnsgatan 11
renovering stockholm döbelnsgatan 13
renovering stockholm döbelnsgatan 3
renovering stockholm döbelnsgatan 5
renovering stockholm döbelnsgatan 6
renovering stockholm döbelnsgatan 8
renovering stockholm döbelnsgatan 10
renovering stockholm döbelnsgatan 12
renovering stockholm döbelnsgatan 14