Covet erbjuder interiörkoncept för nyproduktion där vi tar fram skräddarsydda koncept till fastighets- och byggbolag. Nedan presenterar vi några av våra tjänster.

 

Covet Företag › Vill du veta mer om våra företagstjänster? 
Covet Privatkund › Vill du veta mer om våra tjänster för privata hem? 


nyproduktion.jpg

KONCEPT

Covets erfarna inredningsarkitekter tar, utifrån brief och diskussioner vid uppstartsmöte, fram två kreativa koncept. 

Utvecklat interiörkoncept  

Covet utvecklar det valda interiörkonceptet i detalj. Detta presenteras applicerat på en lämplig bostadstyp. Det utvecklade konceptförslaget presenteras i regel som materialkoncept, kökskoncept, badrumskoncept och förvaringskoncept.

RUMSSPECIFIKATION

Covet tar fram en arbetsbeskrivning inför byggnationen med val av material, ytskikt, specifikation av leverantörer samt övriga inköp.

 

KREATIV MOODBOARD TILL 3D BILDER 

Covet tar fram kreativa moodboards för olika rum, ofta kök, badrum och vardagsrum. Detta utgör ett viktigt stöd vid den fotorealistiska visualiseringen av konceptet.

PROJEKTERING AV 3D-BILD  

Covet samarbetar med olika aktörer och kan vid beställning av 3D-bilder projektera och hålla i dialogen med visualiseraren. Covet bistår även med underlag samt rekommendation kring vinklar för bilderna. 

KREATIVT KONCEPT FÖR MATERIALPRESENTATION TILL SLUTKUND

Som ett komplement till övrigt säljmaterial tar Covet fram en idé för hur bostadens olika material kan presenteras på ett attraktivt och säljande sätt till slutkund.

 

Covet's arbetsprocess för nyproduktion består som regel av fyra faser:


1. PLANERING OCH OFFERERING

Arbetsbeskrivning, tidsplan och projektomfång fastställs.

2. UPPSTART

Uppmätning på platsen för projektet samt kreativt uppstartmöte med kund hos Covet för att få djupare förståelse kring behov, förutsättningar och målbild.

 

3. DESIGN

Covets tar, utifrån brief och kreativt uppstartsmöte, fram två mer övergripande konceptförslag. Efter beslut av kund tar Covet fram ett utvecklat interiörkoncept.

4. IMPLEMENTERING

Efter återkoppling från kund återkommer Covet med ett uppdaterat förslag, färdigt att tas vidare till upphandling. Även 3D-bilder samt materialkoncept till slutkund levereras i denna fas.