Lägenhet Östermalm


Uppdragsgivare: Privat kund
Uppdragsår: 2016

Uppdrag: Covet fick i uppdrag att ändra befintlig planlösning som bland annat involverade flytt av kök. Ny kökslayout togs fram för lägenheten samt kompletterande inredningsförslag med förslag på ytskikt, material samt belysning. Covet ansvarade för upphandling av byggnation, inköp av material, kök samt projektering av byggnationen. 

Foto: Fantastic Frank
Artikel om projektet i Rum Design  ›


covet_JWP3891.jpg
SFD9BE1B8DD0DD9485897FFA66EB4529BF8_2000x.jpg

SFD4048D9F1028A4F798D85D14B7C4AE3EC_2000x.jpg
SFDFEAE982350F04103A7EEE29F3A174800_2000x.jpg
SFD83522D7C381341CCBC3954A34274C8C7_2000x.jpg
SFD56E5C3C7325D445790C4E93D14C26D49_2000x.jpg
SFD891C31A8E1624FD29380D1179A11026A_2000x.jpg
2SFDC0DD96F1A8AE413AAD8B985CE35019B3_2000x.jpg
SFD2DC651ECA48842CD835F72284440BDB6_2000x.jpg
SFDFFF7CC07D81448099BFC41E1A3838BEC_2000x.jpg
SFDE4F451842BBD492C948A079402EA1751_2000x.jpg
SFDD6362B5DB4B44D56A1E099EABE2F502C_2000x.jpg
SFD89D15A504D244527A599AD8BF5E9A9FD_2000x.jpg
SFD32B0B254B3534954B990B82FAAFABAF4_2000x.jpg