Design: Covet fick i uppdrag att ändra befintlig planlösning som bland annat involverade flytt av kök. Ny kökslayout togs fram för lägenheten samt kompletterande inredningsförslag med förslag på ytskikt, material samt belysning. 

Projektledning: Covet ansvarade för upphandling av byggnation, inköp av material, kök samt projektering av byggnationen. 

Plats: Mosebacke, Stockholm
Bostadstyp: Lägenhet
Byggtid:8 veckor
Uppdragsår: 2016

Artikel om projektet i Rum Design  ›

Design+by+Covet
Design+by+Covet