POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR) 
Detta gäller för anställda på Covet
                           
E-post
Covet skickar inte personliga uppgifter om hälsa, religiösa åskådningar eller politiska åsikter via mail.
Covet skickar inte lönebesked via e-post.
Covet mailar månadsvis till sitt bokföringskontor angående frånvaro och sjukanmälningar. Dessa mail raderas omgående och förs över till annat system.
Covet raderar mailhistorik efter 10 år.

Publicering hemsida
Covet publicerar kontaktuppgifter till sina anställda på företagets hemsida för att dessa ska kunna vara lätta att nå för Covets kunder. Anställda hos Covet publiceras med namn, arbetstelefon, mail och bild på företagets hemsida. Godkännande av detta görs genom påskrivet anställningsavtal.

Vilka uppgifter samlar Covet om sina anställda:
Namn, postadress, mailadress, telefonnummer samt personnummer.  

Vilka uppgifter samlar Covet om sina kunder:
Namn, postadress, mailadress, telefonnummer och om nödvändigt även personnummer. Kundens personuppgifter delas enbart mellan anställda på Covet samt inblandade leverantörer.

Tidsgräns för borttagning:
Covet lagrar information om anställda i 7 år efter avslutad anställning.
Covet lagrar kundinformation i 7 år efter avslutat projekt.
Covet lagrar kontaktinformation till leverantörer så länge samarbetet är relevant.

Personuppgifter
Kundens personuppgifter delas enbart mellan anställda på Covet samt inblandade leverantörer.
Anställdas personuppgifter delas mellan de två ägarna på Covet, företagets bokföringsbyrå samt revisor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@covet.se