Covet erbjuder interiörkoncept för företag där vi tar fram skräddarsydda lösningar till hotell, offentliga lokaler, kontor, butiker, restauranger och caféer. Nedan presenterar vi några av våra tjänster.

 

Covet Privatkund › Vill du veta mer om våra tjänster för privata hem? 
Covet Nyproduktion › Jobbar du med nyproduktion? 


KREATIV WORKSHOP FÖRETAG

Covet genomför skräddarsydda workshops för att hjälpa företag att, utifrån sin varumärkesidentitet och positionering, hitta det rätta emotionella och visuella uttrycket för den nya lokalen. 

KONCEPT

Covets erfarna inredningsarkitekter tar, utifrån brief och kreativ workshop, fram två kreativa koncept som presenteras för kund. 

Utvecklat INTERIÖRkoncept  

Covet utvecklar det valda konceptet i detalj, applicerat på de utvalda delarna av lokalen. Det handlar oftast om både om planlösningsändringar och inredningsförslag med platsbyggda lösningar.

 

RUMSSPECIFIKATION

Covet tar fram en arbetsbeskrivning inför byggnationen med val av material, ytskikt, specifikation av leverantörer samt övriga inköp. 

SAMORDNING AV INKÖP

Covets projektledare hjälper kunden att samordna samt genomföra samtliga inköp till projektet samt koordinering av leveranser. 

PROJEKTLEDNING BYGGNATION 

Covets projektledare ansvarar för hela byggprocessen och leder byggteamet igenom projektets alla faser. Byggteamet kan antingen vara någon av Covets godkända samarbetspartners eller en partner vald av kunden.

 

Covet's arbetsprocess för företag består som regel av sju faser:


1. PLANERING OCH OFFERERING

Arbetsbeskrivning, tidsplan och projektomfång fastställs.

2. UPPSTART

Uppmätning på platsen för projektet samt kreativt workshop med kund hos Covet för att få djupare förståelse kring behov, förutsättningar och målbild.

3. DESIGn

Covets tar, utifrån brief och kreativ workshop, fram två mer övergripande konceptförslag. Efter beslut av kund tar Covet fram ett utvecklat förslag med planlösningsändringar och interiörkoncept.

4. IMPLEMENTERING

Efter återkoppling från kund återkommer Covet med ett uppdaterat förslag, färdigt att tas vidare till upphandling.

 

5. UPPHANDLING AV BYGGNATION

Covet tar in två konkurrerande offerter från erfarna och certifierade entreprenörer. Kunden tar, i samråd med Covet, beslut kring nästa steg. 

6. PROJEKTLEDNING BYGGNATION

Covets projektteam övervakar varje steg av byggnationen, för noggrann dokumentation och håller kunden uppdaterad kring projektets fortskridande.

7. BESIKTNING OCH PROJEKTAVSLUT

Byggnationsbesiktning, slutbesiktning och uppföljning med entreprenören kring eventuella justeringar.

 

puff-17.jpg

MOJANG
INTERIÖRKONCEPT KONTOR

Läs mer om projektet här

puff-15.jpg

kaferang
INTERIÖRKONCEPT CAFé

Läs mer om projektet här