Covet erbjuder interiörkoncept för nyproduktion där vi tar fram skräddarsydda koncept till fastighets- och byggbolag. Några av de vanligast förekommande tjänsterna presenteras nedan. Observera att beskrivningarna endast är scenarion, varje projekt skräddarsys utifrån kundens behov. 

 

 
nyproduktion.jpg
 

INTERIÖRKONCEPT

Covets erfarna inredningsarkitekter tar, utifrån brief och diskussioner vid uppstartsmöte, fram två kreativa interiörkoncept som presenteras för kund. 

Utvecklat koncept  

Covet utvecklar det valda konceptet i detalj. Detta presenteras applicerat på en lämplig bostadstyp. Det utvecklade konceptförslaget presenteras i regel som Materialkoncept, Kökskoncept, Badrumskoncept och Förvaringskoncept.

RUMSSPECIFIKATION

Covet tar fram en arbetsbeskrivning med val av material, ytskikt, specifikation av leverantörer samt övriga inköp. 

 

KREATIV MOODBOARD TILL 3D BILDER 

Covet tar fram kreativa moodboards för olika rum, ofta kök, badrum och vardagsrum. Detta utgör ett viktigt kreativt stöd vid den fotorealistiska visualiseringen av konceptet.

PROJEKTERING AV 3D-BILD  

Covet samarbetar med olika aktörer och kan vid beställning av 3D-bilder projektera och hålla i dialogen med visualiseraren. Covet bistår även med underlag samt rekommendation kring vinklar för 3D-bilderna. 

KREATIVT KONCEPT FÖR MATERIALPRESENTATION TILL SLUTKUND

Som ett komplement till övrigt säljmaterial tar Covet fram en idé för hur bostadens olika material kan presenteras på ett attraktivt och säljande sätt för slutkund.

 

Covet's arbetsprocess består som regel av fyra faser:


1. PLANERING OCH OFFERERING
 

Covets projektteam kommer tillsammans med kund överens om arbetsbeskrivning och projektomfång. DWG-ritningar eller annat överenskommet ritunderlag levereras till Covet. Uppdragsgivaren levererar även brief och annat relevant underlag. Vid behov besöker Covets inredningsarkitekter platsen för projektet. 

2. UPPSTART

Uppstartsmötet sker på Covets kontor på Döbelnsgatan 53. Vi ser helst att samtliga inblandade, så som ansvarig varumärksbyrå samt mäklare, har möjlighet att närvara. Med uppdragsgivarens brief som utgångspunkt diskuteras förutsättningarna för projektet. Här rätas eventuella frågetecken ut och målet är att nå samsyn kring ambition och målbild. 

 

3. DESIGN

Baserat på uppdragsgivarens brief samt diskussionerna kring uppstartsmötet tar Covet fram två konceptförslag som presenteras för kund. Det valda konceptförslaget utvecklas vidare och presenteras i detalj vid ett fysiskt möte.  Här visas konkreta materialförslag för projektets samtliga ytor och rum.

4. IMPLEMENTERING

Efter designpresentationen har uppdragsgivaren möjlighet att göra justeringar i underlaget. Därefter återkommer Covet med ett uppdaterat förslag. När alla justeringar är gjorda sammanställs samtliga leverabler som angivits i offerten och ett komplett underlag skickas till uppdragsgivaren.