Lägenhet Döbelnsgatan


Uppdragsgivare: Privat kund
Uppdragsår: 2016

Uppdrag: Covet fick i uppdrag att ta fram en ny planlösning där ytterligare ett badrum adderades i lägenheten. Uppdraget innehöll även förslag på ytskikt och material samt planering kring förvaring för hela lägenheten. Befintliga stommar till köket behölls men färgsättning och material ändrades i linjer med övriga val. Covet tog även fram ett komplett inredningsförslag för hela lägenheten med förslag på möbler, textil samt belysning. Covet ansvarade även för upphandling av byggnation, inköp av möbler samt projektering av byggnationen. 

Foto: Fastighetsbyrån


döbelnsgatan.gif
23830977.jpg

23830978.jpg
23830984.jpg
23830983.jpg
23830982.jpg
23830973.jpg
23830980.jpg
23830976.jpg
23830975.jpg
23830968.jpg
23830981.jpg
23830974.jpg
23830971.jpg